FAQ

U čemu se razlikuje novi model fiskalizacije od starog?
Novi model fiskalizacije podrazumeva korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja, putem kojeg će obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izdavati fiskalni račun sa QR kodom. Elektronski fiskalni uređaj osim kase, može da bude i računar, tablet, mobilni telefon. Takođe, QR kod na svakom računu podrazumeva da kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je njihov račun izdat u skladu sa zakonom. Svaki fiskalni uređaj će se sastojati od elemanata čiju upotrebu odobrava Poreska uprava. Ti elementi su procesor fiskalnih računa (PFR), koji može biti lokalni (LPFR) ili virtuelni (VPFR) i elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa (ESIR). Uređaj treba da sadrži i bezbednosni element koji izdaje Poreska uprava, i koji može biti u formi kartice (u slučaju LPFR-a) ili u formi fajla (u slučaju VPFR-a). Obvezniku fiskalizacije ostavljena je mogućnost da, ukoliko ima kapaciteta, samostalno razvija i implementira uređaj za potrebe svog poslovanja, koji Poreska uprava odobrava pre početka korišćenja. Svaki dobavljač EFU-a (elektronskog fiskalnog uređaja - bilo hardverske, bilo softverske komponente), mora dostaviti obvezniku fiskalizacije isključivo elektronske fiskalne uređaje čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave.
Može li se moj HCP fiskalni uređaj prilagoditi da radi u skladu sa novim Zakonom?
Koji je rok u kome moram da pređem na novi model fiskalizacije?
Hoće li mi HCP obezbediti mogućnost kompletnog rešenje za novi model fiskalizacije?
Da li ću imati troškove pri prelasku na novi model fiskalizacije?
Kako da defiskalizujem stari fiskalni uređaj?
Zašto mi je potreban LPFR i od koga mogu nabaviti ovaj element?

Rezervišite svoj LPFR na vreme!

HCP je već razvio  LPFR koji se nalazi u našoj ponudi novih HW i SW rešenja.


Copyright © 2021 HCP Solutions